- EGENSKAPER & PERSONLIGHET -

En av mina främsta egenskaper är att jag är en positiv person med högt EQ. Är bra på att utveckla och vårda goda relationer detta genom att vara kommunikativt rak och ärlig.
Till dem arbeten som jag nu söker där kan jag bidra med min analytiska förmåga i flertal situationer som kan uppkomma. Främst där det gäller att förstå och förklara win-win och kundnytta i olika affärssituationer.
Är pragmatisk lagd till mitt sätt. Anser mig dessutom att ha en bred marknads förståelse och branschkunnig på många områden. Jag är flexibel som person och har dessutom lätt att tillägna mig ny kunskap. Ett exempel på detta är denna hemsidan som du just nu tittar på. (Har läst webbdesign på Malmö Högskola under vt-2011)
I bland måste man tänka lite utanför "boxen" för att komma dit man vill.
Vidare kan jag säga att jag är innovativ lagd av mig, trivs jag bra i projektmiljöer där bestämda mål skall uppnås då på ett affärsmässigt sätt, gärna där det ger utrymme för visioner och entreprenören i mig.
Är en resultatinriktad tävlingsmänniska som motiveras av framgångar och är målmedveten i det jag gör. Anser det vara viktigt att var lyhörd i processer för att ser vad som behöver göras, för att uppnå resultat iform av affärsavslut.
Bedömer mig som en arbetsvillig, kreativ person som tar gärna tag i saker på ett proaktivt sätt, gillar dessutom att motivera människor.
Är nyfiken och driven att ta mig framåt i livet och bli en bättre människa i allt det jag gör. När jag läste på högskolan lärde jag mig uttrycket Kaizen, vilket betyder ständig förbättring, något jag förespråkar både personligt och affärsmässigt.
Jag förändrade min livsstil för något år sedan och det gav mig ett bättre självmedvetande och en försträkt självkänslan.